12.11.19
Ten wpis jest starszy niż rok. Zawarte w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Wyniki za trzeci kwartał i pierwsze dziewięć miesięcy 2019 r.

Najwyższe w historii PLAY poziomy skorygowanej EBITDA oraz wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego w III kwartale podstawą do podniesienia oczekiwań na cały rok 2019

 • Przychody operacyjne w III kw. wzrosły o 5,2% r/r do 1,8 mld zł, ponownie dzięki wyższym przychodom z użytkowania (przy wzroście średniego ARPU o 2,8% r/r w III kw.) i sprzedaży towarów
 • Skorygowany zysk EBITDA bije w III kw. rekordowo wysoki poziom z II kw. osiągając 645 mln zł (+16,1% r/r) dzięki dalszej poprawie marży na usługach
 • Wolne przepływy pieniężne dla właścieli kapitału własnego również osiągnęły w III kw. najwyższy w historii poziom 409 mln zł (+126,2% r/r), odzwierciedlając wzrost skorygowanej EBITDA, a niższe należności handlowe przełożyły się na pozytywną zmianę kapitału obrotowego netto
 • Aktywna baza klientów kontraktowych powiększyła się o 121,5 tys., co zostało skompensowane liczbą rezygnacji klientów ofert przedpłaconych, w tym migracją do bazy kontraktowej
 • Oczekiwania na cały rok 2019 zostały ponownie podniesione w oparciu o wyniki za III kw.: skorygowany zysk EBITDA ma wynieść ponad 2,4 mld zł, a wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego mają przekroczyć 850 mln zł

 

Play (GPW: PLY), wiodący polski operator sieci komórkowej, ogłasza dzisiaj wyniki za III kw. i dziewięć pierwszych miesięcy 2019 r. Wyniki potwierdzają wiodącą pozycję Play na rynku dzięki dalszej poprawie bazy klientów, przychodów i rentowności.  

Jean Marc Harion, Prezes P4, skomentował:

„Z wielką przyjemnością informujemy rynek o poprawie naszej skorygowanej EBITDA trzeci kwartał z rzędu. Rok temu przedstawiliśmy naszą mobilno-centryczną strategię na lata 2019-2022, a dziś ośmielam się powiedzieć, że nasze osiągnięcia przekraczają oczekiwania. Racjonalizacja rynku oparta na podejściu "więcej za więcej" jest wyraźnie widoczna. W trzecim kwartale rozwinęliśmy to podejście, dodając nowe mobilne pakiety konwergentne, takie jak Homebox TV i bogatsze pakiety danych dla segmentu B2B. Pozycja lidera w szybkości własnej sieci przez ostatnie dwanaście kolejnych miesięcy jest faktem i dowodem, że jakość za rozsądną cenę się opłaca.

Dotychczasowe osiągnięcia PLAY dają nam pewność, że wyniki za cały rok będą lepsze od naszych początkowych oczekiwań. Zdecydowaliśmy się podzielić te lepsze wyniki w uczciwy sposób, aby przynieść korzyści naszym akcjonariuszom i zainwestować w nasz przyszły sukces. Dlatego też nie tylko po raz drugi w tym roku podnosimy nasze oczekiwania na 2019 r., ale zdecydowaliśmy się również przyspieszyć dalsze modernizacje sieci do standardu 5G Ready oraz połączyliśmy siły z Grupą 3S w celu rozwoju sieci dosyłowej”.

Najważniejsze dane operacyjne:

 • Potwierdzenie pozycji Play jako wiodącego operatora mobilno-centrycznego w Polsce:
 • 1 mln raportowanych klientów i 12,7 mln aktywnych klientów (odpowiednio +0,6% i stabilnie r/r);
 • Na koniec września 2019 udział klientów kontraktowych wzrósł do 65,8% (+0,8pp r/r), podczas gdy wskaźnik rezygnacji utrzymał się w III kw. na stabilnym poziomie 0,8%, osiągając w pierwszych dziewięciu miesiącach roku poziom 0,7%;
 • Średnie ARPU wzrosło w III kw. do poziomu 33,4 zł (+2,8% r/r) oraz do 32,7 zł (+1,4% r/r) w pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 r., przy utrzymaniu udziału pakietowych kart SIM na poziomie 42%;
 • 3 tys. klientów usługi Play Now Box TV uruchomionej komercyjnie w kwietniu 2019 r.;
 • Rozbudowa sieci osiągnęła wyznaczony cel:
 • Na koniec września działało 7 613 stacji bazowych (+18,2% r/r), w III kw. uruchomiono 231 nowych stacji bazowych;
 • Zasięg 4G LTE osiągnął 98,4% populacji kraju (+3,0pp r/r) natomiast na koniec września 30% stacji bazowych zostało uaktualnionych do standardu 5G Ready, zapewniając zasięg dla 43,3% populacji kraju. Ponadto, w Toruniu rozpoczęliśmy konsumenckie testy 5G;
 • Pierwsze miejsce w rankingu prędkości transmisji danych w sieci własnej według SpeedTest.pl nieprzerwanie od listopada 2018 r.

Najważniejsze dane finansowe:

 • W III kw. przychody operacyjne osiągnęły 1 796 mln zł (+5,2% r/r) dzięki wzrostowi przychodów z użytkowania o 6,2% i sprzedaży towarów o 6,4%. W rezultacie po dziewięciu miesiącach roku przychody wyniosły 5 241 mln zł (+4,2% r/r).
 • Skorygowana EBITDA osiągnęła w III kw. 645 mln zł (+16,1% r/r), bijąc rekord z II kw., głównie dzięki poprawie marży na usługach o 108 mln zł. Skorygowana EBITDA po dziewięciu miesiącach roku wyniosła 1 866 mln zł (+14,9% r/r).
 • Zysk netto w III kw. wzrósł do 233 mln zł (+22,8% r/r) i do 701 mln zł w pierwszych dziewięciu miesiącach roku (+29,1% r/r), odzwierciedlając głównie poprawę EBITDA, a także niższe koszty finansowe netto, częściowo skompensowane wyższymi kosztami amortyzacji i podatku dochodowego.
 • W III kw. gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 200 mln zł (-1,2% r/r) i 635 mln zł w okresie 9-miesięcznym (+24,5% r/r) w związku z rozbudową i modernizacją sieci radiowej i szkieletowej Play, a także kapitalizacją urządzeń klienckich do mobilnego dostępu szerokopasmowego oraz Play Now TV Box.
 • Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE1 z wyłączeniem płatności leasingowych) wyniosły w III kw. 409 mln zł (+126,2% r/r), odzwierciedlając przede wszystkim poprawę skorygowanej EBITDA oraz pozytywną zmianę w kapitale obrotowym. W ciągu dziewięciu miesięcy wartość FCFE wyniosła 759 mln zł (+25,9% r/r).
 • Na koniec września dług netto do skorygowanej EBITDA osiągnął 2,83x, wobec 3,11x na koniec 2018 roku, dzięki solidnemu generowaniu gotówki, ciągłej spłacie pożyczki uprzywilejowanej i wzrostowi skorygowanej EBITDA, pomimo wypłaconej w II kw. dywidendy w kwocie 368 mln zł.

 

Holger Püchert, Dyrektor Finansowy P4, skomentował:

„W trzecim kwartale kontynuowaliśmy pozytywny trend wyników finansowych odnotowany w pierwszym półroczu. Równolegle z poprawą EBITDA, mogliśmy zwiększyć nasze wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i dalej zmniejszyć dźwignię finansową2. W oparciu o tak dobre wyniki finansowe po raz kolejny zrewidowaliśmy w górę nasze oczekiwania na cały rok”.

 

1Podane miary nie są porównywalne z podobnie nazwanymi miarami stosowanymi przez inne spółki. Wskaźnik wolnych przepływów gotówkowych do kapitału własnego (z wyłączeniem płatności leasingowych) nie oddaje wszystkich przeszłych wydatków oraz wypływów środków finansowych oraz nie oddaje przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do uregulowania znacznych kosztów odsetkowych, podatków dochodowych lub przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do obsługi odsetek lub spłaty rat kapitałowych w zakresie naszego zadłużenia. Zachęcamy do przejrzenia naszych informacji finansowych w całości i odradzamy opieranie się na pojedynczych miarach finansowych. Wyjaśnienie pewnych ograniczeń w zakresie stosowania tych miar znajduje się w raporcie zatytułowanym „Prezentacja informacji finansowych – miary nie występujące w MSSF”.

2Dźwignia finansowa zdefiniowana jako zadłużenie netto do skorygowanej EBITDA za ostatnie 12 miesięcy.

Data publikacji: 12 listopada 2019 r.

docx pdf Wróć
PRESSKIT
cookies

Ustawienia plików cookies

Serwis pozostawia informacje na urządzeniach końcowych użytkowników (pliki cookies) i korzysta z tych informacji w celu ułatwienia użytkowania serwisu. Jeżeli w ustawieniach przeglądarki dopuściłeś przechowywanie plików cookies, będą one pozostawione na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.